Visent

Visenterna är Eriksbergs giganter

Visent, eller europeisk bison, kom till Sverige efter inlandsisens avsmältning och fanns i Sverige under ganska kort period. Den är 180–195 cm i mankhöjd med mörkbrun päls, lik Nordamerikas bison med kraftigt bogparti, ryggpuckel, tovig man samt kort brett huvud med korta horn, pannlugg och hakskägg.

De finns frilevande i Europa. Det var i samband med matbristen efter första världskriget som visenten blev utrotad från sina kvarvarande utbredningsområden. Alla visenter som fanns i fångenskap i Europa inventerades och stambokfördes.

I Europa fanns bara 56 stycken kvar i olika djurparker. Genetiskt härstammar djuren från endast tolv individer. I början av 1930-talet började man att föra stambok över visenterna, detta görs i Polen. Nu finns visenter åter i Europa och frilevande ibland annat Polen, Ukraina, Litauen, Vitryssland samt Rumänien. De visenter som lever idag hotas av inavel, därför pågår ett internationellt projekt för att säkra visentens bestånd.

Arten bär samma horn hela livet och kallas för slidhornsdjur, vilket betyder att de växer hela visentens liv. Tjuren kan väga upp till cirka 900 kg. Normalt blir visenten ungefär 20 år, i fångenskap kan de bli upp emot 25-28 år gamla. Visenten äter kvistar och löv från olika träd och buskar samt gräs, starrgräs och vass. Här på Eriksberg äter de gärna vintertid bark och grenar från fällda träd. Visenterna lever i mindre hjordar som leds av äldre djur. Visenten blir könsmogen vid ca 3 årsåldern. Parningstiden infaller vanligtvis på hösten och dräktighetstiden är 250-270 dygn.

På Erikberg finns en större flock med vuxna djur och deras avkommor, i flocken med cirka 55 djur, finns bara en reproduktionsduglig tjur.

Vilda och Vackra. I slutet av juli 2012 föddes tvillingkalvar på Eriksberg. Det har aldrig hänt i Sverige tidigare och endast ett fåtal gånger i världen. Det är också mycket ovanligt att kon tar hand om bägge kalvarna och att de överlever till vuxen ålder. Tvillingarna som heter Vilda och Vackra är på bilden fyra månader och mår bra.
- Vi är naturligtvis mycket nöjda med den positiva utvecklingen bland visenterna, det visar att djuren mår bra och det är väldigt viktigt för oss eftersom djuren är basen i all vår verksamhet här på Eriksberg, säger Per-Arne Olsson, vd på Eriksberg Hotel & Nature Reserve.
Pappan till kalvarna är Dadino, som 2009 kom till Eriksberg efter att ha importerats från Tyskland.