Fladdermus

Många olika arter finns här på Eriksberg

Nymffladdermus - en nyupptäckt art i Sverige har konstaterats bland annat här på Eriksberg.

Under de senaste åren har inspelningar gjorts som tyder på att Sverige nu kan räkna in den 19:e kända arten i fladdermusfaunan, Nymffladdermus Myotis alcathoe. En av fyndplatserna är i en bok- och ekskog här på Eriksberg, den 20 maj 2009.

Nymffladdermusen är Europas minsta, normalvikten är 3,5 till 5,5 gram.

På bilden: Mindre brunfladdermus (Nyctalus leisleri) har på Eriksberg landets enda kända fasta förekomst. Arten jagar över mycket stora områden och kan lätt ses eller avlyssnas vid Utsikten. Foto: Dietmar Nill