Fiske i världsklass

Unikt fiske efter abborre och gädda

Sedan 1942 har Maraviken och Flan (den del av Östersjön som idag ingår i den hägnade delen på Eriksberg) varit skyddad från yttre påverkan. Då fick dåvarande ägare Bengt Berg ett statligt bidrag/uppdrag att bilda Maravikens biologiska försöksområde. Detta innebar bland annat att ingen båttrafik förutom av förvaltaren fick ske, inget externt fiske heller. Enligt de uppgifter som kommit oss tillhanda så har det bedrivits försiktigt fiske under hela denna period, speciellt då efter gädda. Det var framför allt catch and releasefiske som bedrevs redan då. Det finns sedan länge ett regeringsbeslut att den hägnade delen av Eriksberg är förbehållet ägaren att bestämma vilka och vilken omfattning som man får beträda parken. Allemansrätten är undantagen inom de ca 925 hektaren. Liksom det är på Kolmården och andra parker som har tillstånd enligt offentlig förevisning.

Mycket fisk och bra medelvikter syns i anteckningar från 1940-talet och framåt och fisk över 10 kg tas årligen även nu. Under den period som vattnet inte är för varmt står det alltid mycket gädda inne i det ca 90 hektar stora hägnade vattenområdet. Fisket är bra under större delen av året, undantaget den allra varmaste perioden under sommaren. Abborrfisket är bäst under sommar/höst.

Förutsättningar för gädd- och abborrfiske: Vi säljer enbart paket med båthyra och boende i olika prisnivåer beroende på gästernas önskemål. Allt fiske bedrivs som catch & release. För detaljerad information se PDF-fil längst ner på sidan.

Under 2006 påbörjades en studie i hur gäddor påverkas av catch and releasefiske. Projektansvaret för denna undersökning hade SLU i Umeå. Ett antal gäddor har märkts med både telemetriutrustning och visuella märken. Delvisa resultat har kunnat utläsas. En uppföljning skedde 2007. Krav på utnyttjare finns att anteckna rapport om utfallet för dagen och eventuellt märkta fiskar.

Vi har även ett mycket bra karpfiske i Gårdssjön (15 maj till 31 augusti). När Bengt Berg köpte Eriksberg 1938, var Gårdssjön en potatisåker. Genom att dämma upp åkern skapade Bengt Berg en sjö för att gynna fågellivet. Både änder och gäss trivs bra här. Fjäll- och spegelkarp sattes in tidigt under 40- och 50-talet. Även när det gäller karpfiske tillämpas catch and releasefiske.

Regnbågsfiske i Norrsjön. I samarbete med Laxlyckan kan vi nu även erbjuda regnbågsfiske. Här hittar ni mer information>>

För mer information kontakta oss på 0454-56 43 30 eller reception@eriksberg.se 

Inom området finns även kräftfiske.