Djuren och floran

Välkommen in i en vild och vacker värld!

Den inhägnade delen på Eriksberg är cirka 925 hektar, vilket innebär att Eriksberg är ett av norra Europas största vilthägn samt Nordens största safaripark. Inom hägnet finns kronvilt, dovvilt, davidshjort, vildsvin, visenter och mufflonfår som vandrar fritt omkring tillsammans. Vi har en sommarstam på drygt 1 500 djur, fördelat på:

• Kronvilt 250-300
• Dovvilt 700-800
• Vildsvin 300-350
• Mufflon 150-200
• Visent ca 55
• Davidshjort drygt 25

Inom området finns även ett rikligt fågelliv. Har du tur får du se havsörnen som brukar segla över vattnet vid Utsikten eller Färsksjön.

I Färsksjön finns även ett av världens största bestånd av den fridlysta röda näckrosen. Och i  den inhägnade Mahraviken som är en del av Östersjön, finns ett av världens bästa gäddfisken och i sjöarna finns ett bra karpfiske.