Viltpark

På djurens villkor!

Den inhägnade delen av Eriksberg är cirka 925 hektar, vilket innebär att Eriksberg är ett av norra Europas största vilthägn samt Nordens största safaripark. Inom området vandrar vilda kronvilt, dovvilt, davidshjortar, vildsvin, visenter och mufflonfår fritt omkring tillsammans. Vi har en sommarstam på cirka 1 600 djur, fördelat på:

• Kronvilt 350-400 
• Dovvilt 700-800 
• Vildsvin 250
• Mufflon 250-300 
• Visent ca 50 
• Davidshjort 30 

Då djuren vandrar fritt omkring på hela området på sina egna villkor, kan det vissa tidpunkter på dagen vara svårt att se djuren. Framför allt vid skymning finns god chans att se parkens högvilt och deras avkommor. Safarislingan i hägnet är cirka tio kilometer och går genom ett vackert och unikt naturområde i Blekinge arkipelag med lummiga ädellövskogar och ett fascinerande klipplandskap.

Det var zoologen, författaren och naturfotografen Bengt Berg (1885-1967) som började hägna in Eriksberg för att forska på kronhjorten. Han köpte Eriksberg 1938 och inrättade Maravikens Biologiska Försöksområde. Han löste ut toparna som bodde här och började hägna in området. Sedan dess har verksamheten kretsat kring de vilda djuren och det gamla kulturlandskapet har bevarats. Bengt Berg är kanske mest känd för att han såg till att örnarna blev fridlysta i Sverige, det var också han som inplanterade kanadagåsen.
Det var Bengt Bergs son, Iens Illum Berg, som färdigställde dagens hägnad. Det var också han som tog hit visenterna. Idag finns här världens största sammanhängande avelsflock av visenter som finns i hägn och lever i så nära naturliga förhållanden som det bara är möjligt.

Djuren är givetvis Eriksbergs främsta attraktion. Här finns även ett av världens största bestånd av den röda näckrosen. Den härstammar från Fagertärn i Tiveden och inplanterades här på 1950-talet, som en reserv. Tre orsaker gjorde att man valde Färsksjön på Eriksberg. Sjön lämpar sig för näckrosor genom rätt djup och bottentyp, den ligger inom naturskyddat område och långt från Fagertärn, så att vattensystemen inte har kontakt med varandra. Den röda näckrosen är ett vackert inslag i naturen på Eriksberg och blommar från midsommar fram till september.

Vi har även ett rikt fågelliv på området. Har ni tur får ni se havörnen segla över havet vid Utsikten eller vid Färskjön. Som ovan nämnt är det tack vare Bengt Berg som vi idag kan uppleva havsörnens mäktiga vingslag över Eriksberg då han såg till att den blev fridlyst 1924. Han la ner ett enormt arbete för att få örnarna fredade. Framför allt genom boken "De sista örnarna" och en film om örnarna, skapade han en debatt som resulterade i att både havs- och kungsörnen blev fredade. 1960 gav Bengt Berg ut sin sista bok, Örnar. Det var ett sammandrag av den första örnboken samt ett tilläggskapitel om hur han på Eriksberg gav örnarna en fristad och ett dukat bord genom att utfodra dem. 
Det finns idag gott om havsörnar på Eriksberg, vilket visar att naturen är i balans. Därför är det naturligt att havsörnen finns med i vår logotyp. Förlagan till örnen i vår logotyp är ett fotografi av den kände naturfotografen Björn Eyvind Swahn.