Kraftsamlar för att få stöd till forskning

Skrivelse till regeringen för att uppmana till stöd

Tiaminbrist leder till ökad dödlighet hos lax, musslor, fågel och älg - stöd forskningen som kan klarlägga orsakerna!
Den uppmaningen skickades idag i en skrivelse till regeringen och olika centrala myndigheter. Det är föreningen Blekinge Arkipelag som tillsammans med en rad organisationer, föreningar och företag har skrivit under skrivelsen. Under fredagen träffades några av brevets undertecknare på Eriksberg för att informera media om dess innehåll och syfte. 

- Senare årens bristsjukdomar ligger bakom bland annat Mörrumslaxens ökade dödlighet och orsakerna bakom känner man inte till, säger Mattias Holmquist, Biosfärsamordnare. När forskare från Stockholms Universitet beskrev problemen för miljödepartementet 2017 fick de till svar att politiken inte kan agera förrän opinionen vuxit sig större. Till Blekinge Arkipelags skrivelse har vi nu fått tolv underskrifter från olika organisationer, företag och föreningar i södra Sverige - för att visa att opinionen är tillräckligt stark för att ge forskarna det stöd de behöver. Vi har dessutom förmått Länsstyrelsen i Skåne att författa och skicka ett eget brev med samma avsikt.
Även Sten Nordin, landshövdingen, har skrivit under, i det här fallet i egenskap av ordförande för Göte Borgströms Stiftelse för fiske- och vattenvård. 

Läs mer om tiaminbrist på Blekinge Arkipelags hemsida>>

Bildtext: Glenn Fridh, yrkesfiskare, Mattias Holmquist, Blekinge Arkipelag, Ida-Maria Rigoll, Mörrums Kronolaxfiske och Per-Arne Olsson, Eriksberg Hotel & Nature Reserve, träffades på Eriksberg för att skicka iväg skivelsen till regeringen. 

januari 2019