Icehotel och Eriksberg samarbetar i gourmetprojekt

Wild gourmet food!

ICEHOTEL och Eriksberg Hotel & Nature Reserve ska tillsammans utveckla sina restauranger till internationell mästarklass.   
– Det är drygt 175 mil mellan anläggningarna, när det gäller värdegrunder är avståndet inte långt, säger Per-Arne Olsson, vd på Eriksberg Hotel & Nature Reserve.

Jordbruksverket har beslutet att bevilja projektet som heter WILD GOURMET FOOD, med knappt 1,9 miljoner kronor.
   – Sverige satsar på att bli det nya matlandet i Europa, både ICEHOTEL och Eriksberg har stora möjligheter att utveckla sin unicitet när det gäller gourmetturismen och samtidigt vara en del av denna tillväxttrend och möta kraven hos internationella matgäster, säger Per-Arne Olsson.
   Att satsa på den internationella marknaden är ett sätt att förlänga den inhemska säsongen. Gourmetturism och ekoturism möjliggör även att nå nya potentiella målgrupper. När det gäller ekoturism har både ICEHOTEL, som använder is från Torneälven som byggnadsmaterial och solceller sommartid och Eriksberg som är en viktig genbank både för många växter och djurarter, redan stora konkurrensfördelar.
   – ICEHOTEL är världskänt, Eriksberg är världsklass. Det är två unika destinationer i varje landsända som delar kärleken till maten och råvarorna, säger Yngve Bergqvist, grundare av ICEHOTEL.

Visionen är att vara bland de ”top twenty” i kategorin ”Det Nordiska köket”. Det ska ske bland annat genom att ett kompetensnätverk med hjälp av internationellt kända matkreatörer bildas för att trygga behovet av personal på landsbygden. Två regionala företagskluster ska bildas, ett i Blekinge och ett i Norrbotten, för att säkerställa tillgången till lokala råvaror och lokala mathantverkare. Dessa kluster ska sedan slås ihop vilket gör det möjligt att även små regionala företag får möjlighet att växa och utveckla sina verksamheter. Dessutom ska nya produkter utvecklas anpassade efter den växande internationella marknadens behov.

   – Enligt vår bedömning kommer flera nya personer att få heltidsanställningar efter projekttiden, dels inom våra destinationer men även i de små lokala och regionala företagen som medverkar. Både i Blekinge och i Norrbotten finns duktiga små leverantörer. Var och en för sig har de små möjligheter att utveckla sin potential eller att kunna satsa på den internationella marknaden. Tillsammans kan vi göra något riktigt bra, säger Per-Arne Olsson.

Projektnamn: WILD GOURMET FOOD when the Ice Crystal Forest from the north meets the Freedom Forest in the south.

Bakgrund: Två internationella destinationer med gastronomiskt framstående restauranger, med ambitioner att utvecklas ytterligare på den internationella marknaden. Deras lika förutsättningar, unika internationella destinationer på landsbygden och lika utmaningar att hitta lösningar för att attrahera kompetent personal på landsbygden, gör att de har valt att utveckla ett koncept tillsammans.

ICEHOTEL i Jukkasjärvi öppnade 1989, och är utöver ett hotell också en konstutställning med föränderlig originalkonst av is och snö. Varje vinter skapas ICEHOTEL i ny tappning, helt och hållet av kristallklar, arktisk is från Torne älv, en av Sveriges nationalälvar och sista orörda vattendrag. När vintersäsongens hotell av is och snö har smält tillbaka till älven om våren står en del av hotellet kvar, en plats där gästerna kan ta del av upplevelser av is och snö året om.

Eriksberg Hotel & Nature Reserve har skapat en unik destination med sitt naturreservat som är en del av UNESCOs biosfärområde, Blekinge arkipelag. I det skyddade landskapet är det de vilda djuren som vårdar och danar naturen och ger förutsättningar för den genbank för naturen och djuren i området. Naturreservatet bildar en Freedom Forest både för människor och vilda djur i havsbandet.

Foto från Icehotel Martin Smedsén