Press

Information angående pressbesök och fotografering

För att på bästa sätt bemöta ditt redaktionella behov ber vi dig att i god tid höra av dig om när du är intresserad av att besöka oss, så att vi kan planera in ditt besök med övrig verksamhet. När det gäller mediakontakter/reportage samt pressbilder, vänligen kontakta Åsa Olsson, sälj- och marknadschef, på telefon 0454-56 43 57 eller e-post asa.olsson@eriksberg.se 

Pressbilder/fotografering. Vi har ett stort antal fotografier för redaktionellt bruk. Det är inte tillåtet att använda fotografier från Eriksberg Vilt & Natur i kommersiellt syfte utan tillåtelse av Eriksberg Vilt & Natur. Fotografens namn ska alltid synas i anslutning till bilden.

Alla bilder på vår webb är copyrightskyddade och får inte användas utan överenskommelse med Eriksberg Vilt & Natur. Det är inte tillåtet att kopiera bilder från vår webb.

Fotografering. Eriksberg Vilt & Natur har strikta regler kring professionell och kommersiell fotografering. Vill du fotografera Eriksberg Vilt & Natur i andra sammanhang än personliga, vänligen kontakta Eriksberg Vilt & Natur i god tid före ditt besök. Vi tillåter inte fotografering för bildbyråer eller att man säljer bilder av Eriksberg Vilt & Natur till bildbyråer (undantag nyhetsbilder). Gällande pressbilder/fotografering kontakta asa.olsson@eriksberg.se och skicka med en kort beskrivning om hur du vill använda bilderna. Vänligen observera att det tydligt ska framgå att fotografering har genomförts på Eriksberg Vilt & Natur.

När det gäller Lily Croft är det förbjudet att fotografera byggnaden från utsidan, eftersom det är en säkerhetsklassad villa. Interiöra bilder får endast användas för privat bruk och får inte publiceras digitalt.

Nedan kan ni läsa några av våra utskickade pressmeddelanden.