Näckros

Ett mycket vackert inslag på Eriksberg

I Färsksjön på Eriksberg finns ett av världens största bestånd av den fridlysta röda näckrosen, som blommar från midsommar till september.

Den röda näckrosen härstammar från Fagertärn i nationalparken Tiveden på gränsen mellan Närke och Västergötland. Den botanikkunnige Bernhard Agaton Kjellmark fick se de röda näckrosorna vid ett besök i Fagertärn 1856 och gjorde dem kända inom vetenskapliga kretsar.

1905 fridlystes samtliga näckrosor i Fagertärn. Modern genetisk forskning visar att näckrosorna är bland de mest ursprungliga "primitiva" av alla blommande växter. De inplanterades hit på 1940-talet som en reserv om något skulle hända näckrosorna i Fagertärn.

Tre orsaker gjorde att man valde Färsksjön. Sjön lämpar sig för näckrosor genom rätt djup och bottentyp, den ligger inom naturskyddat område och långt från Fagertärn så att vattensystemen inte har kontakt med varandra. Även rosa, vita och gula näckrosor finns i Färsksjön.