Mufflonfår

Eriksberg har ett av de renrasigaste mufflonfåren

Mufflonfåret infördes till Sverige för att hållas i hägn på 1930-talet. I dag lever det fritt i de flesta länen söder om Mälaren. Arten tillhör slidhornsdjuren och bär samma horn hela livet. En vuxen bagge väger upp till 50 kg. Den blir 10 – 15 år gammal. Handjuren benämns bagge, hondjuren för tacka. Tackan blir könsmogen vid 18 månaders ålder och kan då få 1 lamm. Mufflonfåren kan vara svåra att upptäcka men om ni tittar noga där det går dovvilt så kanske ni också får syn på mufflon bland dem. Baggarna känns igen på att de har stora böjda horn som kan bli upp till 100 cm långa. Pälsen är rödbrun med mörkare streck och baggen har en ljusare gråvit sadelformad teckning över ryggen. Pälsen är korthårig som hjortens päls. Den har alltså inte tjock ullig päls som ett vanligt får.

Sommarstammen på Eriksberg är 150-200 djur. Mufflonfåret är Europas enda vilda får och härstammar från Korsika och Sardinien. Bengt Berg köpte mufflonfår från Österrike, som härstammade från Medelhavsområdet, till sin gård i Kalmarsund. Därifrån tog han hit mufflonfåren, som sedan har etablerat sig här. Mufflonfåren på Eriksberg räknas idag som ett av de renrasigaste mufflonfåren som finns i Sverige.