Havsörn

Havsörnen är ett bevis på att naturen är i balans

Det var tack vare Bengt Berg som havsörnen blev fridlyst 1924. Han la ner ett enormt arbete för att få örnarna fredade. Framför allt genom boken "De sista örnarna" och en film om örnarna, skapade han en debatt som resulterade i att både havs- och kungsörnen blev fredade. 1960 gav Bengt Berg ut sin sista bok, Örnar. Det var ett sammandrag av den första örnboken samt ett tilläggskapitel om hur han på Eriksberg gav örnarna en fristad och ett dukat bord genom att utfodra dem. 

Havsörnen, som är en toppredator, är ett bevis på att naturen är i balans. Det är tack vare Bengt Berg som vi idag kan uppleva havsörnens mäktiga vingslag över Eriksberg.

Örnen i vår logotyp: förlagan är ett fotografi av den kände naturfotografen Björn Eyvind Swahn. 

Fakta: Havsörn är den största rovfågeln i Nordeuropa och en av de allra största i världen. Hos havsörnen är hanen, som kan ha en vingbredd upp till 220 centimeter, mindre än honan, som kan ha en vingbredd upp till 250 centimeter. Vikten varierar mellan fyra och sju kilo, medan kroppslängden är från 80 centimeter upp till en meter. Vingarna är rektangulära med spretande handpennor. Stjärten hos vuxna är kort och trekantig, hos ungfåglar något längre. Näbben är mycket kraftig och blir kraftigare med åren. Unga havsörnar har svart näbb, mörkt huvud och till största delen mörk stjärt. Hos äldre örnar, fyra till fem år och uppåt, är näbben gul, huvudet ljust och stjärten är mestadels vit och blir vitare med åren. Havsörnen häckar varje år och kan få upp till tre ungar. En vild havsörn lever i snitt cirka 15 år. De kan bli över 30 år.

Det är Percy Christiansson som har fotograferat bilderna på havsörnen.