Branden på Eriksberg

På den här sidan kan ni läsa om vårt arbete med att bygga upp byggnaderna igen efter branden 17 juli 2010, och göra Eriksberg ännu bättre. Eller som Per-Arne Olsson, vd för Eriksberg, uttrycker det; "Branden är bara ett gupp på vägen, nu tar vi nya tag och ser att möjligheterna ökar när vi får bygga upp verksamheten igen".

100717. Eriksberg eldhärjades. Den 17 juli 2010 drabbades Eriksberg av en omfattande brand efter ett blixtnedslag. Som mest kämpade 25 personer från räddningstjänsten för att få branden under kontroll. Det tog tolv timmar. Då hade vår nya fina restaurang, restaurangkök och en utställningslokal blivit helt förstörda.
Övriga byggnader på gården klarade sig. Mycket tack vare räddningstjänstens insats, men också tack vare att vi hade fyllt en damm med vatten bara någon vecka innan branden. Där kunde räddningstjänsten pumpa upp obegränsat med vatten och med hjälp av vattenbekämpning, lyckades de hindra spridning till övriga byggnader.

100803. Åter redo. Nu är saneringsarbetet i full gång. Vi räknar med att den nya restaurangen som blev helt förstörd, kommer att vara återuppbyggd hösten 2011. Under sommaren 2010 har restaurangchef Jens Stjernkvist med personal, flyttat ut verksamheten till ett tillfälligt kafé, där vi serverar lite enklare rätter, glass och fika. 

100903. Saneringsarbetet går framåt. För att få bort röklukten från väggarna i de eldhärjade längorna, har all puts och målarfärg tagits bort med en högtryckstvätt. Ännu återstår lite saneringsarbete innan återuppbyggnaden kan börja. 
Bilden till höger är tagen den 3 september 2010.

101103. Klart för återuppbyggnad. Nu är saneringsarbetet färdigt och så snart bygglovet blir klart kommer återuppbyggnaden att sätta igång.

110119. Försenat på grund av vädret. Återuppbyggnaden av husen som brann ner har blivit något försenat på grund av vädret, då vissa arbeten kräver minst fem plusgrader. Inom kort kommer ett stort tält att sättas upp så att man kan börja jobba med insidan av murarna, det vill säga återställa putsen och därefter fortsätta med övriga delar. Övrig verksamhet på Gården är i full drift.

110130. Tältet på plats. Nu är tältet på plats och återuppbyggnaden av restaurangen kan sätta igång. Först ska man börja jobba med insidan av murarna och återställa putsen.

110428. Går framåt. Nu har återuppbyggnaden kommit en bit på väg. De första takstolarna har lyfts på plats och restaurangen börjar likna ett hus igen.

110623. Nytt vasstak. Återuppbyggnaden efter branden går som planerat och sedan några dagar är taktäckare från Kristianstad på Eriksberg och lägger nytt vasstak. Beräknad tidsåtgång för att täcka hela taket är drygt en månad. Den stora restaurangen ska vara färdig att tas i bruk i början av november, då till och med ännu finare än tidigare! Byggnaden intill, som bland annat kommer att inhysa en stor inglasad vinkällare och utställningslokal blir klar knappt en månad senare. Då kan vi köra på för fullt igen!

110928. Snart färdigt. Vasstaket är färdigt, nya fönster och dörrar är på plats och mellan stenarna på ytterväggen är det fogat och målat.

111110. Åter färdig att tas i bruk. I kväll har vi vårt första arrangemang i den återuppbyggda restaurangen. Det är ett efterlängtat tillfälle, att åter kunna köra för fullt i den stora restaurangen som kan ta emot 300 gäster.

111206. Kör på för fullt. Nu har vi varit igång några veckor och laddar inför julmarknaden den 10 och 11 december, då vi kommer att servera julbuffé i vår återuppbyggda fina restaurang. Byggnaden intill, där det bland annat finns en stor inglasad vinkällare, är också färdig och kommer att användas för utställare under julmarknaden. Därefter ska den inredas och användas för olika vin- och matprovningar med mera.

Här nedanför har vi lagt ut ett bildspel från branden, som började i utställningslokalen och sedan spred sig till restaurangdelen. FOTO: Towe Olsson